Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Gemeenten kunnen kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke belastingen. Dit kan verleend worden als het inkomen van een belastingplichtige en het vermogen onder een bepaalde norm ligt. Het Rijk heeft de inkomstennorm bepaald op 90% van de bijstandsnorm. Gemeenten kunnen dit percentage verhogen naar 100%. In Deurne is dit percentage verhoogd naar 100%. De vermogensnorm die bepaald is door het Rijk, kan niet verhoogd worden door gemeenten. De gemeenteraad heeft in verordeningen bepaald dat er kwijtschelding verleend kan worden op afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38