Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Beleidskaders

Beleidsplan openbare verlichting 2015

Financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties, De beschikbaar gestelde kredieten en subsidies worden ingezet. Uitzondering hierop zijn vervanging van lamptype die niet meer verkrijgbaar zijn. De zogenaamde Sox-lampen. In een dergelijke situatie wordt een geheel armatuur vervangen.

Ontwikkelingen

Sanering
Momenteel loopt in het centrum, de Vlier en Vlier-Noord nog de proef. Rond de zomer wordt de laatste openbare verlichting gesaneerd. Daarmee is de sanering afgerond. Langs de belangrijke schoolfietsroutes tussen de kerkdorpen is oriëntatieverlichting aangebracht. Dit is gebeurd op verzoek van de wijk- en dorpsraden.

Duurzaamheidsmaatregel
Naast het saneren van lichtmasten is gestart met het vervangen van traditionele openbare verlichting naar Ledverlichting. Het wisselen naar LED-verlichting gebeurt in de reguliere vervangingscyclus. Dit proces vindt plaats tot circa 2038

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38