Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Beleidskaders

  • Wet natuurbescherming
  • Bomenbeheer- en vervangingsplan
  • Beheerplan voor de gemeentelijke bossen

Financiële consequenties

Er is voldoende budget om het beheer en onderhoud van het groen te bekostigen op het vastgestelde niveau.

Ontwikkelingen

Groen heeft veel aandacht vanwege duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38