Jaarstukken 2019

Thema's

Burgerparticipatie

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

Meewerken en meedoen moet lonen.

De wereld verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties willen steeds meer zelf regelen en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Dit vraagt een andere rol en houding van de gemeente. De gemeente is een onderdeel van de samenleving en heeft veel meer dan vroeger een gelijkwaardige rol ten opzichte van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. De wensen van inwoners en hun inbreng en betrokkenheid staan steeds meer centraal in de manier waarop de gemeente werkt.

Meewerken en meedoen moet lonen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners moeten ruimte krijgen om hun inbreng te leveren in beleidsvorming en –uitvoering. Experimenten, zoals komen tot een burgerbegroting, gaan we aan.

UITGANGSPUNTEN

  • Inwoners worden meer uitgenodigd om het initiatief en de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving te nemen. Dit doen we door dit kenbaar te maken, te laten zien wat er mogelijk is, geen belemmeringen op te werpen, verwachtingenmanagement in te passen en een goed kader mee te geven. We willen burgerparticipatie verbijzonderen en maatwerk leveren. Hierbij is het van belang dat we vertrouwen uitstralen;
  • Bij uitwerking van de burgerbegroting wordt een doelgroepbenadering meegenomen;
  • De mogelijkheid tot participatie voor inwoners binnen Deurne Doet ’t wordt uitgebreid. Dit doen we door gerichte afspraken te maken met de betrokken organisaties en aannemers.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38