Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Risico-omschrijving

bruto bedrag

risicowaar-dering

% risico-waardering

netto bedrag

Sociaal Domein, risico's

2.800.000

2

80%

2.240.000

Leges omgevingsvergunningen

72.000

2

80%

58.000

Wegen

0

0

0%

0

Cultuur centrum (BTW)

900.000

6

0%

0

Afval

1.000.000

1

100%

1.000.000

Grondexploitatie, risico's

18.523.000

zomerbericht

10.723.000

Grondexploitatie, dekking: alg res. Grex en winstgevende grexen

-10.723.000

Vastgoedexploitaties

338.000

3

60%

203.000

Reconstructie N270

0

0

0%

0

Algemene uitkering (Gem.fonds)

0

6

0%

0

Extra middelen jeugd

528.000

6

20%

106.000

BCF-plafond

40.000

3

60%

24.000

Juridische geschillen, claims etc

1.120.000

divers

605.000

Inkoop en aanbesteding

20.000.000

6

0,5%

100.000

Verbonden partijen

368.000

n.v.t.

n.v.t.

368.000

Wet Vennootschapsbelasting

0

6

0%

0

Onderhoud watergangen

PM

PM

Corona

PM

PM

Totaal

45.689.000

4.704.000

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38