Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

De oplegging en inning van de toeristenbelasting loopt sinds 2012 via de BSOB. In mei van het lopende kalenderjaar zijn de opleggingen van het voorafgaand jaar beschikbaar.
Voor 2019 betekent dit, dat in mei 2020 helder is, wat de hoogte is van de toeristenbelasting van het jaar 2019. De opbrengst uit de toeristenbelasting wordt ingezet voor de verdere ontwikkeling van de sector. Deze opbrengst dekt niet alle kosten die de gemeente maakt voor toerisme. In vergelijking met de regio is het huidige niveau van het tarief in Deurne ruim gemiddeld. Het tarief is vanaf 1 januari 2016 € 1,35 voor minicampings en groepsaccommodaties en € 1,75 voor de overige logiesverstrekkers.

x € 1.000

Begroting

Rekening

Verschil

Toeristenbelasting

191

322

131

Saldo

191

322

131

Beleidsvoornemens en landelijke ontwikkelingen

De opbrengsten van de toeristenbelasting zijn hoger dan verwacht. Dit komt omdat Roompot Bospark de Bikkels toch weer is opengegaan. Er zijn ook extra opbrengsten door het open gaan van de verbouwde zustersflat. Het aantal overnachtingen bij het Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe zijn hoger dan verwacht. Het was moeilijk inschatten wat de opbrengsten zouden zijn, omdat dit hotel recent geopend is.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38