Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Onroerendezaak belasting (OZB) wordt geheven als percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van bijna alle woningen zijn gestegen. Daarom is het tarief voor eigenaren van woningen lager vastgesteld. Hierdoor is het bedrag van de aanslag bij woningeigenaren in veel gevallen gelijk gebleven.
Voor niet-woningen is het OZB-tarief ongeveer gelijk gebleven. De WOZ-waarden van niet-woningen zijn minimaal gestegen.

OZB tarieven 2019 t.o.v. 2018

Belastingjaar 2018

Belastingjaar 2019

Woningen

Niet-woningen

Woningen

Niet-woningen

eigenaar

eigenaar

gebruiker

eigenaar

eigenaar

gebruiker

0,1499%

0,2039%

0,1837%

0,1436%

0,2053%

0,1814%

Bij het berekenen van het tarief OZB 2019 is rekening gehouden met:

  • Waardestijging van zowel de woningen als de niet-woningen
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38