Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

De opbrengst van de hondenbelasting wordt gebruikt om onder meer de overlast van hondenuitwerpselen te beperken. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van afvalbakken voor hondenuitwerpselen en de aanleg en het onderhoud van uitlaat-en losloopplaatsen. Daarnaast worden er controles uitgevoerd.

x € 1.000

Begroting

Rekening

Verschil

Hondenbelasting

128

143

15

Saldo

128

143

15

Beleidsvoornemens en landelijke ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38