Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Beleidskaders

De gemeenteraad heeft op 15 november 2016 het wegenbeheerplan 2017-2021 vastgesteld.

De provincie heeft geconcludeerd dat Gemeente Deurne voldoende budget heeft om de onderhoudsopgave 2020-2024 uit te voeren
Het vastgestelde wegenbeheerplan 2017-2021 is in opdracht van de gemeenteraad in 2019 geëvalueerd en tot en met 2024 financieel doorberekend. De Provincie heeft als toezichthouder de evaluatie getoetst op de onderhoudsopgave 2020-2024 en het benodigd budget.

Financiële consequenties

De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud wegen vermindert structureel vanaf 2020 met € 125.000
Dit blijkt uit de evaluatie van het wegenbeheerplan 2017-2021 en de financiële doorkijk tot en met 2024. In totaal wordt per 2020 een bedrag van circa € 2,0 miljoen in de voorziening onderhoud wegen gestort.

Ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft het kwaliteitsniveau van de wegen vastgesteld
Jaarlijks wordt getoetst of het gewenste kwaliteitsniveau wordt gehaald. De achterstand in wegonderhoud wordt stap voor stap weggewerkt.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38