Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Beleidskaders

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Er zijn geen middelen gereserveerd voor vervanging van de verkeersregelinstallaties. Zodra dit aan de orde is, wordt incidenteel budget gevraagd. Het reguliere budget is voor beheer- en onderhoudskosten.

Ontwikkelingen

In 2019 zijn drie verouderde verkeersregelinstallaties vervangen.  Er staan geen ontwikkelingen en/of vervangingen op de planning.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38