Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Voor inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering, wordt verwezen naar Thema Algemene inkomsten en uitgaven.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38