Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Samenwerking in de regio
De gemeente Deurne is onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Denk aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Belastingsamenwerking Oost-Brabant en Peelgemeenten. Aan de hand van een samenwerkingskader gaan we de samenwerking verdiepen en verbreden.
Uitgangspunten / ambities

  • Actieve inzet voor een effectieve en efficiënte regionale samenwerking.
  • De samenwerkingsmonitor is een bruikbaar instrument voor de monitoring van samenwerkingsverbanden. Deze monitor wordt verder ontwikkeld.
  • Bij samenwerking met andere gemeenten kijken we ook over de provinciegrens heen.
  • Er moet voorkomen worden dat er een bestuurlijk lappendeken ontstaat. Dit doen we door betrekkingen met bestaande samenwerkingspartners te verdiepen en met hen te zoeken naar nieuwe thema’s.

Opstellen visie op samenwerking
Een Deurnese visie op samenwerking geeft het college en de gemeentelijke organisatie kaders mee voor de keuze van (toekomstige) samenwerkingspartners. Doel is het voorkomen van een bestuurlijk lappendeken. Inzet is verdieping van de samenwerking met de bestaande samenwerkingspartners.
Doorontwikkeling samenwerkingsmonitor
Door betere doelen voor samenwerkingen op te nemen in de samenwerkingsmonitor kunnen we beter sturen op concrete en gewenste resultaten. Samenwerkingsverbanden worden door de raad regelmatig uitgenodigd in de commissie Bestuur.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38