Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

De verantwoording over het gevoerde grondbeleid, de actualisatie van de grondexploitaties, de risicoanalyse en de ontwikkeling van de algemene reserve grondbedrijf en de voorziening verlieslatende exploitaties zijn na te lezen in het Zomerbericht vastgoed 2020.
De beleidskaders voor het voeren van grondexploitaties liggen vast in de ontwikkelagenda.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38