Jaarstukken 2019

Samenvatting

Financiële positie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente bij de jaarrekening 2019. Het negatieve resultaat in 2019 is € 1.226.000. Bij het raadsoverzicht van december werd nog verwacht dat het jaar 2019 werd afgesloten met een voordeel van € 531.000. Ten opzichte van het raadsoverzicht van december 2019 is er dus een verslechtering van het saldo met € 1.757.000.

Resultaatbestemming
Van het resultaat van € 1.226.000 negatief wordt voorgesteld € 289.000 te bestemmen voor 2020. Door deze resultaatsbestemmingen kunnen taken die in 2019 zijn opgestart alsnog in 2020 worden afgerond. Na deze resultaatbestemming resteert er een incidenteel nadeel van € 1.515.000. Voorgesteld wordt dit nadeel te onttrekken aan de algemene reserve in 2020.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38