Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Beleidskaders

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2015 de notitie onderhoud bruggen (2016 tot en met 2025) vastgesteld en de benodigde financiële middelen ter beschikking gesteld.

Financiële consequenties

Niet van toepassing

Ontwikkelingen

In 2020 wordt een inspectie van alle bruggen uitgevoerd
De gemeenteraad heeft het kwaliteitsniveau van de bruggen vastgesteld. Iedere vijf jaar wordt getoetst of het gewenste kwaliteitsniveau wordt gehaald.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38