Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

x € 1.000

Begroting

Rekening

Verschil

Investering afsluiten

Uitvoerings periode

Rioleringswerken Pastoor Bijnenstraat

-90

-97

7

ja

Rioleringsw. Stationstraat en Textielstr

-960

-312

-648

2020

Rioleringswerken Lindenlaan

-220

-156

-64

ja

Riolering Energiestr./Volstr./Geijserstr

-1.175

-115

-1.060

2021

Herinrichting dorpskern Neerkant

-900

-1.016

116

2020

Riolering Helmondseweg

-659

-561

-98

2020

Riolering Veldstraat Provinciewijk

-2.180

-2.188

8

ja

Riolering Amstel en Hagelkruisweg

-1.487

-1.663

176

2020

Y.1.580.01 Mileustraat excl grond

-351

-2

-348

2021

Drukriolering 2019

-293

-151

-142

ja

Voorbereidingsplan 2019

-60

-32

-28

ja

Rioleringswerken Europastraat

-29

-31

2

2020

Riolering Klimaatadaptie Koolhof fase 1

-1.425

-31

-1.394

2020

Rioleringswerken St. Vincentiusstraat

-159

-159

0

ja

Rioleringswerken Eikenlaan

-15

-30

15

ja

Klimaatregelen 2017

-200

-200

0

ja

Kruisstr/voorm huishoudschool riool

-105

-1

-104

2020-2021

Rioleringswerken Omgeving Eekstraat

-800

-11

-789

2020

Rioleringsw. Klimaatadaptie Textielstr.

0

-9

9

ja

Riolering investeringen 2019

12

0

12

ja

Riolering investeringen 2018

0

0

0

ja

Milieustraat grond

-208

-12

-196

2021

Rioleringswerken Kerssemakerstraat

0

0

0

ja

Rioleringswerken Tweede fase Koolhof

0

0

0

ja

Rioleringswerken Ampèrestraat

-40

0

-40

2020

Sensoren stuwputten 2016

-40

0

-40

2020

Container zelfpers veegvuilbak 2016

-24

0

-24

2020

Verv. riolering Steenovenweg Spoorzone

-356

-356

0

ja

Rioleringswerken Dorpsstraat Neerkant

-510

-7

-503

2020

Rioleringswerken Walsberg

-30

0

-30

2020

Ondergrondse containers

-47

0

-47

2020

Rioleringswerken Provinciewijk

0

8

-8

ja

Rioleringswerken Florijn

-75

0

-75

2020-2021

Ontsluitingswegen Heiakker

-83

0

-83

2020-2021

Saldo

-12.508

-7.131

-5.377

Rioleringswerken Lindenlaan
Dit project laat een voordelig saldo zien van € 64.000 als gevolg van een voordelige aanbesteding.
Drukriolering 2019
De investeringskosten voor renovatie van de drukriolering in 2019 zijn gebaseerd op de theoretische afschrijvingstermijn van de verschillende onderdelen. De economische levensduur van de persleiding blijkt langer dan de gehanteerde afschrijvingstermijn en vervanging is daarom nog niet nodig. De investering is om die reden € 142.000 lager dan vooraf begroot.
Lopende investeringen
Een deel van de lopende investeringen bevindt zich nog in de voorbereidingsfase, waardoor er nog maar beperkte kosten zijn gemaakt. Dit is vooral het gevolg van een bredere scope, waarbij alle maatschappelijke en duurzaamheidsaspecten worden gewogen. De projecten riolering Helmondseweg en Amstel/Hagelkruisweg zijn wel gereed, maar de eindafrekening volgt in 2020.

Milieustraat
De investering heeft betrekking op de in de toekomst aan te kopen opstallen en de ondergrond van de milieustraat. De afschrijving van deze investering komt ten laste van de daarvoor bestemde reserve en komt dus niet tot uiting in de tarieven afvalstoffenheffing.
Container zelfpers veegvuilbak
Deze wordt begin 2020 vervangen. Het investeringsbudget hiervoor moet beschikbaar blijven.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38