Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Maatregelen en projecten milieu en handhaving

  • Het gegevensbeheer van de Regionale Verkeer- en Milieukaart is uitgevoerd door de ODZOB.
  • Een vast geluidmeetsysteem op de Markt en een mobiele set voor bijvoorbeeld dekermissen in de kerkdorpen is aangeschaft.
  • Subsidieaanvragen bij het Rijk zijn gedaan om bij bedrijven te kunnen handhaven op energiebesparende maatregelen die vanuit de huidige wet- en regelgeving verplicht zijn om door te voeren
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38