Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Schone en veilige manier van mestbewerking

De gemeente heeft ingestemd met de “visie op mestbewerking” als regionale koers en deze visie wordt gehanteerd bij nieuwe initiatieven. Mest wordt dan op de bedrijfslocatie dagelijks bewerkt, gescheiden bij de bron en geschikt gemaakt voor circulaire landbouw.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38