Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Meer biodiversiteit in het buitengebied

De gemeente doet mee met twee subsidieregelingen die de biodiversiteit in het buitengebied vergroten. Beide regelingen wordt uitgevoerd door Het Brabants Landschap en worden voor 50% mee gefinancierd door de provincie.

  • Het Stimuleringskader GroenBlauwe diensten (STIKA) is een regeling voor aanleg en beheer van landschapselementen zoals bomenrijen, bloemrijk grasland en houtwallen. De subsidie is bedoeld voor inwoners en inzetbaar op eigen grond. De provincie verdubbelt de bijdrage van de gemeente. Het gebiedscontract is ingegaan per 2019 en loopt tot juli 2023.
  • ErvenPlus regeling; Aanleggen van landschappelijk waardevolle erven door de aanlegvan beplanting en het ophangen van nestkasten.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38