Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Van bedrijf naar wonen in het buitengebied

In december stelde de raad een drietal beleidsregels vast die bijdragen aan de leefbaarheid van het buitengebied;

  • 'Hergebruik vitale locaties';
  • 'Verruiming mogelijkheden bijgebouwen bij omschakeling naar wonen';
  • 'Herbouwrecht bijgebouwen bij omschakeling naar niet-agrarische bedrijfsbestemming;
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38