Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Afvalprojecten

Planning: 3-de kwartaal 2020
Met BLINK is een aantal afvalprojecten opgestart, zoals de aanschaf van twee waterstofvoertuigen voor de inzameling. Ook wordt onderzoek gedaan naar het separaat inzamelen van Groenten- en Fruitafval enerzijds en Tuinafval anderzijds. Deze projecten dragen bij aan doelen inzake milieu en economie.
De uitvoering ligt in handen van BLINK met een begeleidende en toetsende rol van de gemeenten. De benodigde middelen worden via de gesloten exploitatie gegenereerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38