Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Regionale samenwerking thema transitie landelijk gebied

De gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven hebben samen een visie ontwikkeld op het landelijk gebied. Dit is vastgelegd in het concept Streefbeeld. Dit was afgesproken in  het samenwerkingsakkoord.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38