Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Maatregelen tegengaan klimaateffecten zoals droogte en hitte

De bewezen effectieve maatregelen worden in kaart gebracht. Denk hierbij aan: ‘ont-stenen’, aanplanting ‘klimaat’-bomen, , duurzamer groenbeheer en aanpassingen aan het watersysteem om meer water vast te houden. Doel is, om met een praktische aanpak een eerste stap te maken in het nemen van concrete maatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38