Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Waterbeheer staat in het teken van klimaatadaptatie

Planning: Raadsinformatiebrief als de omvang van maatregelen in beeld is.
Het klimaat verandert. Buien worden heviger, droogteperioden houden langer aan en temperaturen lopen op. Om de effecten hiervan in kaart te brengen is in 2019 een klimaatstresstest uitgevoerd. Dit onderzoek brengt in kaart waar de grootste knelpunten ontstaan voor wat betreft droogte, hitte en wateroverlast als het klimaat zich ontwikkelt volgens landelijk vastgestelde klimaatscenario's.
Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de resultaten van de stresstest en ontstaat een klimaatbestendige openbare ruimte.
In 2019 is een aantal maatregelen getroffen om de kans op wateroverlast te beperken. Voorbeelden hiervan zijn rioolverbeteringen in de Amstel/Hagelkruisweg en Stationsstraat, de aanleg van waterberging in de Houtenhoekweg en onder het parkeerterrein van de Lidl. Ook  zijn boomwortels uit riolen verwijderd om de doorstroming te verbeteren.
Nieuwe maatregelen zijn in voorbereiding. Voorbeelden hiervan zijn bedrijventerrein Kranenmortel, de Heuvelstraat en de Helmondseweg.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38