Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Aanleg ecologische Verbindingszones

De aanleg van ecologische verbindingszones (EVZ) draagt bij aan de biodiversiteit en  klimaatadaptatie. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijker landschap. Waterschap Aa en Maas is, samen met de gemeente Deurne, verantwoordelijk voor het realiseren van de EVZ’s.

  • EVZ De Oude Aa: De aanleg van de EVZ Oude Aa wordt naar verwachting in 2020 gerealiseerd. Tot eind 2018 bestond het plan om een deel van de EVZ te combineren met de aanleg van een voedselbos. De aanleg van het voedselbos gaat niet door.
  • EVZ Astense Aa fase II: Het waterschap verwerft sinds begin 2018 de benodigde gronden. Planning is uitvoering in 2021 door het waterschap.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38