Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Klimaatadaptatie en -mitigatie

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt de komende decennia met als gevolgen: hittestress, langere periodes van droogte en extreme neerslag. Het tegengaan van deze klimaatontwikkeling noemen we klimaatmitigatie en bestaat bijvoorbeeld uit het beperken van CO2-uitstoot en zuinig omgaan met energie. Om de (negatieve) gevolgen van klimaatverandering voor mensen, leefomgeving, bedrijven, natuur en landbouw te beperken, moeten maatregelen worden genomen. Dit noemen we klimaatadaptatie. Negatieve gevolgen zijn bijvoorbeeld hitte(stress), langdurige droogte, wateroverlast en tekort, aantasting waterkwaliteit en biodiversiteit.

 

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38