Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Om goed voorbereid te zijn, is het volgende in 2019 gebeurd of voorbereid:

  • Met raad, college en ambtelijke organisatie is gewerkt aan bewustwording: wat betekent deze wet voor de organisatie, afdeling of het dagelijks werk?
  • Er zijn voorbereidingen getroffen om Deurne aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet zodat de gemeente aanvragen kan ontvangen en besluiten kan publiceren.
  • De interne en externe werkprocessen zijn in beeld gebracht om binnen 8 weken een omgevingsvergunning te kunnen verlenen.
  • Er is een start gemaakt met een Omgevingsvisie voor het hele grondgebied.
  • Er is een opleidingsplan voor de medewerkers opgesteld.
  • Het beleid voor de fysieke leefomgeving is geïnventariseerd.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38