Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Ontwikkelingen voor een beter buitengebied

De gemeente leverde in 2019 een bijdrage aan de volgende projecten voor een beter buitengebied:

 • Later = nu
  Met de erfbetreders zijn 50 adressen bezocht in het kader van de Stoppersregeling en is nagegaan of zij in actie komen om te anticiperen op de veranderde wet- en regelgeving. De pilot liep in 2019 en wordt nog geëvalueerd.
 • Aanpak overbelaste situaties
  Op sommige plekken is er sprake van tegengestelde belangen tussen burgers en ondernemers, vaak op het gebied van geur. Hier heeft de gemeente aandacht aangegeven en heeft in sommige gevallen bemiddeld om tot afspraken te komen.
 • Begeleiding nieuwe initiatieven
  De gemeente biedt ruimte voor agrarische innovatie en begeleidt nieuwe initiatieven die passen in het beleid.
 • Begeleiding inzenders Deurne ‘Brood en Spelen’
  De prijsvraag is afgerond, de deelnemers hebben hun plannen uitgewerkt. Onder begeleiding hebben ze allemaal een vervolg gekregen door bijvoorbeeld een vergunningentraject of bestemmingsplanherziening.
 • Nertsenhouderijen: inventarisatie toekomstplannen
  Er heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden waarbij de wensen en toekomstperspectieven aan de orde zijn geweest.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38