Jaarstukken 2019

Thema's

Goede voorzieningen

Naam indicator

Eenheid

Bron

Deurne

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

1,5 (2017)

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/Ingrado

1,20 (2018)

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO/Ingrado

12,0 (2018)

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38