Jaarstukken 2019

Thema's

Goede voorzieningen

Herijken gemeentelijk erfgoedbeleid
In 2019 is een cultuurhistorisch bureau ingehuurd om het onroerend erfgoed te inventariseren. In december zijn zij gestart met de inventarisatie van de bouwwerken, het landschap en de archeologie in de gemeente Deurne. Dit resulteert in een erfgoedkaart die de basis vormt voor het erfgoedbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38