Jaarstukken 2019

Thema's

Goede voorzieningen

In 2019 heeft Museum de Wieger €119.500 euro ontvangen voor het transitiejaar
Het Museum bracht dit jaar in kaart wat er inhoudelijk en bouwtechnisch moest gebeuren om een stevige basis te leggen voor de toekomst. In 2019 is een deel van de plannen gerealiseerd. Er zijn stappen gemaakt in PR en een nieuwe directeur is aangenomen. Daarnaast is besloten de transitieperiode met een jaar te verlengen en dit op te nemen in de begroting voor 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38