Jaarstukken 2019

Thema's

Goede voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen in de buurt (was: maatschappelijke structuurvisie)
In 2019 zijn de behoeften voor goede en betaalbare basisvoorzieningen per kern of wijk opgehaald. Met ongeveer 350 inwoners en organisaties zijn gesprekken gevoerd over de potloodschetsen die een beeld gaven van toekomstige voorzieningen. Een inventarisatie van alle noodzakelijke en wenselijke investeringen in maatschappelijke voorzieningen is compleet. Hiermee wordt het plan verder uitgewerkt.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38