Jaarstukken 2019

Thema's

Goede voorzieningen

Geen apart Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting
In het traject “Maatschappelijke Voorzieningen in de buurt” worden alle investeringen in
wijk-, sport- en onderwijsvoorzieningen in beeld gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38