Jaarstukken 2019

Thema's

Goede voorzieningen

Toelichting inzet middelen vanuit het onderwijsachterstandenbeleid
De rijksoverheid heeft op basis van een nieuwe verdelingssleutel extra geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid.
Deze middelen zijn ingezet voor:

  • het uitvoeren van vroeg-en-voorschoolse-educatie-beleid;
  • het subsidiëren van de VoorleesExpress;
  • het ondersteunen van 'Nederlands als Tweede Taal'-onderwijs.

De raad heeft het volgende vastgesteld:

  • Beleidsnota voor- en vroegschoolse educatie gemeente Deurne 2019;
  • Subsidieregeling voorschoolse educatie Deurne 2019.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38