Jaarstukken 2019

Thema's

Goede voorzieningen

Openbaar groen
Wat hebben we gedaan?

 • Herziening bomenbeleid vanwege van klimaatverandering;
 • Uitvoering Bomenvervangingsplan;
 • Vervanging bomen en aanvullende aanplant vanwege extreme droogte;
 • Aanpassing groen beheer en onderhoud vanwege extreme droogte;
 • Bomen op de Markt. Er heeft groeiplaats verbetering plaatsgevonden waardoor de bomen op de markt weer genoeg voeding en vocht tot zich kunnen nemen.

Wat loopt er nog?
Voor de onderstaande projecten zijn bedragen overgeheveld naar de begroting 2020:

 • Bomenplan Neerkant;
 • Monsigneur Berkvenstraat;
 • Amstel/Hagelkruisweg;
 • Stationsstraat;
 • Koolhof;
 • Asfaltbestek 2018.

Wat is nog niet opgepakt?
Zorgen voor een betere landschapsstructuur, evalueren beleid groenstructuur. Dit wordt opgepakt bij het opstellen van het Landschapsontwikkelingsplan.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38