Jaarstukken 2019

Thema's

Goede voorzieningen

Actualisatie Subsidiebeleid groot onderhoud erkende dorps- en wijkhuizen
Planning: Gemeenteraad eind 2018
Per 1 januari 2018 voert de gemeente het groot onderhoud uit voor 6 van de 9 dorps- en wijkhuizen. Het gaat om de dorps- en wijkhuizen in eigendom van de gemeente. De overige 3 dorps- en wijkhuizen kunnen subsidie aanvragen voor groot onderhoud. De bestaande regeling uit 2012 is vanaf 2019 hierop aangepast. De oude regeling ging namelijk uit van subsidie voor alle 9 dorps- en wijkhuizen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38