Jaarstukken 2019

Thema's

Een gezonde lokale economie

Naam indicator

Eenheid

Bron

Deurne

Functiemenging

%

LISA

51,4 (2018)

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

125 (2018)

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38