Jaarstukken 2019

Thema's

Een gezonde lokale economie

Bedrijventerreinen: regionale programmering en herijking beleid
In 2019 is het proces opgestart om te komen tot een bedrijventerreinprogrammering in de Peel. De raad is op de hoogte gehouden via raadsbrieven en bijeenkomsten over de voortgang. Binnen het MRE-verband moeten eerst concrete afspraken met de provincie over de ontwikkeling van bedrijventerreinen geformaliseerd worden. Vervolgens wordt het huidige bedrijventerreinen- en uitgiftebeleid van Deurne geactualiseerd

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38