Jaarstukken 2019

Thema's

Een gezonde lokale economie

Realisatie glastuinbouwproject
De gronden van het glastuinbouwgebied zijn overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. De grondexploitatie is afgesloten.
De gemeente is voor 50% aandeelhouder in de Tuinbouwvestiging Deurne (TVD B.V.). Op dit moment wordt gewerkt aan de liquidatie van de BV.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38