Jaarstukken 2019

Thema's

Een gezonde lokale economie

Integrale Centrumvisie
In 2019 is gestart met de opzet van een Integrale Centrumvisie. Samen met diverse partijen in het centrum is in een intensief participatie- en communicatietraject gekeken naar de toekomstige ontwikkelingsrichting van het centrum. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen een perspectiefrijk gebied, een beheersgebied en 3 transformatiegebieden. Eind 2019 is de visie vastgesteld door de raad.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38