Jaarstukken 2019

Thema's

Een gezonde lokale economie

Uitvoeren plan verbeteren recreatieve routestructuren
Het college heeft in 2019 besloten om maatregelen te treffen voor de verbetering van recreatieve voorzieningen voor een bedrag van € 102.000. Denk aan het aanpassen van routes en knooppunten, het verbeteren van het beheer en de kwaliteit van paden en het plaatsen of vervangen van meubilair, zoals picknicksets.
De maatregelen worden uitgevoerd door Deurne doet ‘t. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt bekeken welke rol vrijwilligers kunnen spelen bij de voorbereiding en uitvoering.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38