Jaarstukken 2019

Thema's

Een gezonde lokale economie

Centrumplan Samen Deurne Centrum Verbeteren
Vanaf 2016 werken alle betrokken partijen in het centrum samen met de gemeente aan de uitvoering van een breed pakket maatregelen. Bijvoorbeeld kwaliteit openbare ruimte, activiteiten en evenementen, vergroenen en verlevendigen van het centrum. Doel is om de leegstand te verminderen, het centrum compacter te maken en de economische vitaliteit te verbeteren, zodat bezoekers langer verblijven, meer besteden en vaker terugkomen. Deze samenwerking en het activiteitenplan worden jaarlijks geëvalueerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38