Jaarstukken 2019

Thema's

Een gezonde lokale economie

Economisch Actieplan Deurne
De gemeenteraad heeft al eerder besloten de vrijgevallen middelen van het Lokaal Herstructureringsfonds Deurne te storten in de reserve “Economische reserve”. Dit heeft als doel “het stimuleren van de lokale economie" in de breedste zin van het woord. Deze reserve vormt de basis voor het Economisch Actieplan Deurne (EAPD) 2018-2020 met bijbehorende stimuleringsregeling. In 2019 hebben in totaal vijf projecten een beroep gedaan op de stimuleringsregeling. Drie daarvan zijn al geheel afgerond, van twee vindt de (financiële) afronding in 2020 plaats.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38