Jaarstukken 2019

Thema's

Goede bereikbaarheid

Uitbreiding parkeerplaatsen P+R terrein, verbeteren parkeren nabij NS-station

In 2019 hebben NS en gemeente een schetsplan en daarop gebaseerd plan van aanpak opgesteld. Tevens heeft de gemeente subsidies aangevraagd en veiliggesteld om de kosten te kunnen dekken. Verder zijn er door NS onderzoeken uitgevoerd naar de bodemsanering en de eigendomsoverdracht van gemeente naar NS. Op basis hiervan heeft NS de aanvraag van vergunningen en een voorstel voor overdracht van eigendom voorbereid.
De realisatie van de uitbreiding is in 2020 voorzien.
Met NS is afgesproken dat na de oplevering van de uitbreiding van de P+R, gezamenlijk onderzoek wordt gedaan naar de parkeerbehoefte van treinreizigers op langere termijn. Hiermee wordt aangesloten op de doelen van het bereikbaarheidsakkoord in de regio.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38