Jaarstukken 2019

Thema's

Goede bereikbaarheid

Evaluatie en actualisatie Wegenbeheerplan

In 2024 wordt een nieuw wegenbeheerplan 2025-2029 opgesteld waarin zowel de onderhoudsopgave als het onderhoudsbudget opnieuw worden vastgesteld.
In 2019 is het wegenbeheer geëvalueerd met als doel om te zien of de gestelde beheer- en onderhoudsdoelen worden gerealiseerd, of de onderhoudsopgave financieel in de pas loopt met het  beschikbare budget en of bijstelling nodig is. Over de resultaten is de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In deze jaarrekening is, conform de doorberekening tot en met 2024, vanaf 2020 € 125.000 structureel ingeboekt als besparing.
Documenten:

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38