Jaarstukken 2019

Thema's

Goede bereikbaarheid

Evaluatie parkeerbeleid

In 2019 is het gratis parkeren in de ochtenden geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat het gratis parkeren in de ochtenden niet substantieel heeft bijgedragen aan het verminderen van de leegstand in het centrum en het trekken van meer bezoekers. Besloten is om het gratis parkeren in de ochtenden te continueren.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38