Jaarstukken 2019

Thema's

Een zorgzame en veilige gemeente

Taken Sociaal Domein

De Transformatie op het sociaal domein vraagt een continue forse beleidsinzet. Vele initiatieven, projecten en ontwikkelingen vragen om aandacht en uitwerking. Daarom heeft de raad besloten om de taken op dit terrein uit te breiden: er is een uitbreiding gekomen van 1 fte beleidsondersteuner vanaf halverwege 2017 op structurele basis. Daarnaast zijn op het zelfde moment de taken tijdelijk extra uitgebreid met 1,89 fte voor 2 jaar, dus tot halverwege 2019. Inmiddels is helder geworden dat de extra uitbreiding in ieder geval deels structureel nodig is. De ambities van Deurne in het sociaal domein, de (zoals gezegd) vele initiatieven en de blijvende (wets)ontwikkelingen vragen om een uitgebreidere structurele inzet. Daarbij komt dat in de transitie van het buitengebied een duidelijke link te zien is naar het sociaal domein; met name voor stoppende boeren moet aan de voorkant een goede opvang geregeld worden (naast hun eigen verantwoordelijkheid in dat kader natuurlijk). Dit vraagt in de komende jaren om stevige inzet.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38