Jaarstukken 2019

Thema's

Een zorgzame en veilige gemeente

Decentralisatie Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is in de regio belegd bij centrumgemeente Helmond. De financiering van Beschermd Wonen wordt vanaf 2022 gedecentraliseerd over alle gemeenten in Peelland. De decentralisatie gebeurt gefaseerd over een periode van 10 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38