Jaarstukken 2019

Thema's

Een zorgzame en veilige gemeente

Inzet GGZ-consulent in Gebiedsteam

Op dit moment levert deze consulent vakinhoudelijke ondersteuning en expertise bij Zorg in Deurne. De GGZ-consulent ondersteunt de Wmo-consulenten, de gezins- en jongerencoaches en het Schakelteam. Het beroep op de consulent en daarmee dus ook de omvang van de noodzakelijke inzet stijgt en zal nog verder stijgen door extra inzet rondom voorkomen escalaties en de ketenaanpak verwarde personen. Daarom is de inzet verhoogd van 2 uur per week naar 6 uur per week op basis van subsidie, zonder personen in dienst te nemen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38