Jaarstukken 2019

Thema's

Een zorgzame en veilige gemeente

Formatie personeel Peelgemeenten is tijdelijk opgehoogd

In 2019 is tijdelijk de formatie Wmo-consulenten opgehoogd door de stijging van het  aantal casussen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38